1. Odstranění bolesti v křížové oblasti zad

Použitá metoda: EFT 

Klientka, 47 let trpěla poslední 3 roky bolestí v křížové oblasti zad. Bolest se objevovala nepravidelně, v posledním týdnu však bolest začala být velmi intenzivní (na pomyslné stupnici 0 až 10 vnímáme max. bolest jako hodnotu 10). Z pohledu klientky neměla žádné důvody, proč by jí záda měla takto sužovat.
Zeptala jsem se, jak se cítí v tomto období.
Odpověděla:“ Klidně jako ve stojaté vodě, nevím, co bude“.

Dotázala jsem se jaká je bolest a co jí v životě bere.
Odpověděla: “ Je protivně nepříjemná, nevím co s tím, bere mi pohodu si v klidu sednout! Zkusila jsem se dotázat, co by jí mohla bolest do jejího života dávat. Klientka se rozesmála: „ No, nutí mě to narovnat se a být v pozoru, nevím, co bude“.

Zeptala jsem se, kde ve svém životě musela být v pozoru a kdy se mohlo stát něco nečekaného. Bolest v kříží ještě více zesílila, ale klientka si nemohla rozpomenout.
Bolest popsala metaforou:“ Jako kdybych tam měla šedé oblázky.“

Ťukaly jsme s nastavením na karate bod:
„I přestože cítím bolest v mých křížích, jako kdybych tam měla šedé oblázky i tak se hluboce a kompletně přijímám.
I přestože cítím bolest v mých křížích a šedé oblázky i tak se mám ráda a přijímám se.
I přestože cítím bolest v mých křížích a šedé oblázky, a já jim nerozumím i tak si volím zkusit porozumět.“

Dále jsme pokračovaly s upomínkovými frázemi, které si klientka vybavovala v průběhu  ťukání na jednotlivé EFT body na těle:
„Šedé oblázky, protivná bolest v křížích, šedé oblázky leží a nic, šedé oblázky jako u vody, jako ve stojaté vodě, nevím, co bude, cítím bolest a vůbec jí nerozumím.“
Dodala jsem, zkuste se zeptat oblázků.
Klientka odpovídá: „Nic nechtějí říct, jsou uražené“.

Pokračovaly jsme v nastavení na karate bod.
„I přestože jsou oblázky uražené i tak je přijímám a mám je ráda.
I přestože oblázky nic nechtějí říct i tak je akceptuji a přijímám je.
I přestože jsou uražené a mají svůj důvod i tak je respektuji a mám je ráda.“

Intenzita bolesti klesla na úroveň 5, začaly ji těžknout nohy na s pocitem tíhy na úrovni 10 a klientka měla pocit, jako kdyby šlapala vodu. Po dvou kolech ťukání na EFT body s tímto  přirovnáním intenzita těžkosti nohou klesla na úroveň 5.

Pro mě se staly slova klientky klíčovými:
Je to stojaté jako hladina, šedé oblázky, šlapání vody.

Zeptala jsem se:  Našla byste ve svém životě situaci, kde jste byla v kontaktu s vodou, a mohla být nepříjemná?
Klientka odpověděla ano a vybavil se jí příběh ze školního výletu, kdy musela nastoupit do loďky. Namítala sice učiteli, že neumí plavat, ale učitel jí vůbec neposlouchal.  V té chvíli nevěděla, co má dělat. Při této vzpomínce jí opět ztěžkly nohy a znovu z intenzívněla bolest v křížích na úroveň 8.

Tuto situaci jsme zpracovaly s nastavením na karate bod s afirmací:

„I přestože mám hrozný strach, že se utopím i tak se mám ráda a přijímám se.
I přestože mám hrozný strach, že se utopím a nevím, co bude i tak se hluboce a kompletně respektuji.
I přestože mám hrozný strach, že se utopím a nevím, co bude i tak se oceňuji, že jsem to celé přežila a jsem skvělá ženská.“

Ťukaly jsme na EFT body a procházely situaci:

„Stojím a trnou mi nohy, stojím na oblázcích, cítím hrůzu všude. Učitel mě neposlouchá, že neumím plavat, vlastně to neříkám úplně na 100% a trochu se za to stydím, navlékám si tu malou žlutou záchrannou vestu jako pro panenku, ta mě předci nemůže udržet, a ani ta loďka nás všechny nemůže udržet. Hladina vody je příšerně klidná, oni ten výlet snad nezruší a já vůbec nevím, co bude. Hlavně ať to přežiju.“

Tuto vzpomínku klientka vyprávěla pětkrát a ťukaly jsme při tom na jednotlivé EFT body s upomínkovými frázemi, na které si klientka rozpomínala v dané situaci. Po celou dobu jsme sledovaly jak se bolest mnění a mizí. Intenzita bolesti v křížích zůstala na úrovni 2.

Zeptala jsem se, proč tam zůstává zbytek bolesti a jaký má důvod?
Klientka dodala: „Je ještě uražený“.

Zeptala jsem se, jestli se urazila na učitele.
Dodala: „No jasně, ani nechtějte vědět, jak jsem ho pojmenovala.“

Zpracovaly jsme tedy ještě uražení na učitele s nastavením na karate bod:
„I přestože se zlobím na ……., i tak se mám ráda a přijímám se.
I přestože se zlobím, jak mě neposlouchal a musela jsem tam jít i tak se mám ráda a přijímám se.
I přestože to byl …………………, i tak si volím vědět, že se mnou učitel nemá nic společného a jsem skvělá ženská.“

Na závěr si klientka odpustila, že se nechala přinutit jít na loďku.
Bolest v křížích úplně vymizela a celé tělo se uvolnilo.

2. Strach z pavouků

Použitá metoda: EFT

Ráda bych se podělila se svou zkušeností s EFT v zastoupení.

Zúčastnila jsem se jednoho ze seminářů EFT. Vedle seděla kolegyně, která si právě oťukávala strach z pavouků. Podotknu, mně pavouci nevadí, nemám z nich strach ani mně nevadí žádný brouček. Nicméně při oťukávání příběhu vedle sedící paní se mi vynořila vzpomínka, jak chodím jako pětiletá holčička na suchý záchod (neboli latrínu) u babičky a tam vidím v rohu pavučiny se zachycenými mouchami. Vynořil se pocit rychle se vyčůrat a opustit tu nehostinnou místnost. Při tom jsem si vzpomněla na svého mladšího syna, který má panický strach z pavouků a různých brouků. V daný moment jsem pocítila jak mu asi je, když vidí to, co mu nedělá dobře. A tak, s myšlenkami na něj, jsem oťukávala příběh kolegyně.

Velké překvapení bylo po návratu domů. Syn, který vždy ječel, pojďte zabít pavouka, mě zavolal s klidným hlasem:“ Maminko, pojď se podívat, je tady pavouček.“

Lenka Stillerová