Osobní konzultace

Každá návštěva klienta je vždy individuální, tak jako je každý jedinečný ve své podstatě. Cílem každé návštěvy je nalezení příčiny nepříjemných pocitů nebo stavů, jejich zmírnění a odstranění.
Téma svých potíží si člověk často vybavuje velmi nejasně nebo si je vůbec nepřipouští. Je to zcela přirozený jev, každý vnímá sám sebe jinak. Pro nalezení cesty k příčinám nepohody vedu s klientem přátelský rozhovor s pomocí měkkých technik Kineziologie a EFT. Dostaneme se tak i k dávno zapomenutým a potlačeným vzpomínkám, událostem a spojitostem. Například jsme při jednom sezení zjistili, že uchovaná vzpomínka z dětství na určitý díl pohádky Scooby Doo, způsobovala strach s usínání (Klient 51 let). Uvědomění si samotné příčiny obvykle přichází skrze fyzické tělesné pocity. Každý si sám na sobě procítí nepříjemnou situaci z minulosti a někdy žasne údivem: „Jak mě taková věc mohla ovlivňovat tak dlouho?“
Při každém sezení je klient jedinou a nejvyšší autoritou, která sama rozhoduje o tom, co chce vyřešit. Pakliže klient souhlasí, mohu s propracovanými technikami Kineziologie a EFT pomoci k odstranění potíží.

Často dostávám otázky, jak jsem se ke své práci dostala a proč ji dělám. Má odpověď je jednoduchá: „ Miluji osobní růst v mentálním i duchovním aspektu. Zjistila jsem, že je mnoho věcí jinak a ráda dělám věci pro nejvyšší dobro.“

Kineziologie a EFT, cesta životem!

Komentáře jsou uzavřeny.