Kineziologie – One Brain

Z historie kineziologie

Kineziologie je věda o mechanických záležitostech pohybového ústrojí člověka a zvířat.
Tuto vědu využívá aplikovaná kineziologie, metoda, která se zabývá diagnostikou a léčením fyzických i duševních poruch. První kineziologické postupy objevil v roce 1964 chiropraktik Dr. George Goodheart, který při své práci zjistil, že stlačováním různých bodů na lidském těle je možno posílit odpovídající svaly. Postupně zmapoval vztah mezi 16 různými body na lebce, nad prsní kosti, za kolenem a všemi hlavními svalovými skupinami. Začal používat testování svalů k posouzení výsledků své léčby. Jeho objevy postupně rozpracoval Dr. John F. Thie a v roce 1973 vydal první knihu Kineziologie pod názvem „Touch for health“. Později se v rámci kineziologické práce vyčlenilo několik odvětví, jejímž z nich je „Koncept tři v jednom“ vyvíjený vynikajícími odborníky Danielem Whitesidem a Gordonem Stokesem. Koncept „Three in one“ zahrnuje mnoho oblastí a jednou z nich je systém „One Brain“ (Jednotný mozek).

Jak funguje systém „Tři v jednom“?Space nebula

Je do jisté míry životní filosofie, která vede ke sjednocení – těla, mysli a ducha, abychom mysleli, cítili a žili v jednotě. Využívá i poznatků tradiční asijské medicíny a zároveň slučuje tyto poznatky s psychoterapií a západní medicínou. Základní principem fungování systému je poznatek, že všechny tělesné i duševní poruchy jsou způsobeny narušením proudění energie mezi orgány, mozkem a svalstvem, a vzniklá blokáda se projeví oslabením příslušného svalu na těle.

Co je to „One brain neboli Jednotný mozek“?

Je soubor nástrojů, který vede k jednotě mysli a těla. Pracuje se pomocí reakce určitých svalů člověka tzv. svalového testu. Pojem „One brain“ je odvozen od ideální funkce mozku, kdy levá a pravá hemisféra a rovněž přední a zadní mozek spolu dokonale spolupracují. Pravá strana je alternativní, tvůrčí, vnímá barvy, obrazy a symboly, nezná strach ani čas. Levá strana je analyzující, zaměřuje se na detaily, uvolňuje logiku, orientuje se v čase a vnímá strach.

Jak vzniká nesprávná komunikace mezi hemisférami?015 unavená víla

Prožitím negativního zážitku dochází k zablokování energetického toku v mozku a vzniká neurologický blok, který později člověku brání svobodně myslet a omezuje ho v určitých dovednostech, např. při psaní, čtení, počítání, řeči, porozumění (známé jako dyslexie). Emocionální stres z negativního zážitku může zapříčinit i vznik nemoci. Mozek ukládá negativní prožité zážitky velice silně. Např. když nás jako malé děti přemohl stres neboli strach, nikdo nám neřekl, jak ho v dané chvíli zvládnout. Proto si mnoho traumatických „bloků“ neseme právě z dětství.
Podobné situace v současnosti pak mozek vnímá jakoby skrze dříve prožitý zážitek a pohotově nabízí dříve získaný „program“. Člověk tak reaguje na základě dřívějších negativních zkušeností, přičemž ve vědomé mysli na takový zážitek již dávno zapomněl. Dotyčný se pak točí v kruhu.

Čím je One brain výjimečný?

One brain používá k testování svalů metodu aplikované kineziologie. Současným testováním obou paží se aktivizují obě mozkové hemisféry s cílem získat odpověď od celého mozku k danému problému. Svalová reakce je zcela spontánní a nelze ji ošálit subjektivním pocitem.
Klient dostává bezprostřední informace ze svého vlastního systému, ze svého mozku, který o něm ví všechno od momentu početí až do současnosti. Tak je možné se dozvědět dobu vzniku příčiny současného problému. Uvolněním napětí z dřívější nepříjemné situace či zážitku, rozpoznáním nové volby a možností jak situaci zvládnout za pomocí lehkých korekcí, se systém vrací k počátku, ke své vlastní svobodě.

Co na to věda?Computing Soul Geometry

Je známo, že člověk využívá svůj skutečný mozkový potenciál jen asi z 5%. Ví se, že podvědomí je z 95% odpovědné za chování i momentální rozhodování. Jednání na vědomé úrovni tedy ovlivňuje chování člověka pouze z 5%!

Poznatky z mé vlastní praxe.

Z mé praxe a osobní zkušenosti již vím, že naše tělesné zdraví je závislé na našich duševních procesech. Bolení zad, hlavy, či žaludku obvykle má psychosomatický základ, podobně jako srdeční infarkt, sexuální poruchy, vady řeči, potíže s učením, čtením, počítáním a další.
One brain i EFT je skutečně silným nástrojem k řešení mnoha potíží a osobního růstu člověka.