EFT – TECHNIKA EMOČNÍ SVOBODY

EFT – Technika emoční svobody nám umožňuje žít v radosti, zdraví a v životní pohodě.

Vše je propojeno se vším

V Indii v textech psaných již 5000 let před naším letopočtem (př.n.l) se uvádí první informace o léčebných Ajurvédských  postupech, kdy základem všeho bylo nastolení rovnováhy mezi třemi složkami těla Váta – Pitta – Kapha, dle kterých tělo, mysl i duch spolu neoddělitelně spolupracují a je nutno vztahy mezi nimi udržovat v rovnováze, aby životní energie mohla volně proudit.

Staří Číňané také léčili čínské císaře 2000 let př.n.l. dokonalým systémem s použitím jehel, žhavých uhlíků a bylin – Akupunkturou. Dokázali tak nastolit rovnováhu mezi pěti elementy Vodou, Větrem, Ohněm, Zemí a Kovem a udržovat tok energie čchi na tělesných meridiánech v rovnováze. Oba tyto myšlenkové proudy vědění chápaly negativní emoce jako škodlivé a věnovaly jim velkou pozornost, neboť si uvědomovaly jejich zásadní důležitost pro zdraví člověka.

Z historie EFT

EFT je zkratka anglického názvu Emotional freedom techniques, v překladu do češtiny Techniky emoční svobody.Klinický psycholog dr. Roger Callahan znal tyto fenomény a v roce 1979 vytvořil systém poklepů na meridiány, kterým velmi účinně, a do té doby nemyslitelně rychle, dokázal u lidí se značnými zdravotními problémy nalézat cestu k jejich úplnému uzdravení. K velkému údivu všech odstraněním negativních emocí, odstraňoval i mnoho tělesných obtíží. Svou metodu  nazval  TFT (www.rogercallahan.com).

Jeho žák Gary Craig metodu TFT ještě zlepšil, výrazně zjednodušil a pojmenoval ji EFT v překladu Techniky Emoční Svobody (www.emofree.com ). V současnosti se  EFT  velmi rozšířilo především v Anglii a USA. V České republice je známo asi 10 let.

Jak a proč funguje EFT?

Poklepáváním se aktivují akupunkturní body na meridiánech a vysílají tělu signály. Ty pak spolu se slovní specifikaci aktuálního problému mysl zklidní na tolik, že umožní tělu uvolnit zablokovanou energie, tím i příčinu nemoci a spustí podpůrný proces léčení.

„Když vyčistíme řeku od nánosů, voda začne plynule proudit“ 

Proč pracovat s minulostí?Stream

Jakákoliv potlačená či neprožitá emoce nám nevědomě ubližuje. Uvolněním energie z těchto potlačených emocí dochází k nastolení vnitřní harmonie a upravení toku životní energie. Doslova, jako když se vyčistí řeka od nánosů. Výsledkem jsou pozoruhodné jevy spontánního uzdravení lidí s dlouholetými zdravotními problémy. Jakákoliv nemoc projevující se na našem těle má tak svého tvůrce neboli příčinu.

Čím je EFT zajímavé?

Díky EFT se můžeme pozitivně podívat na to, co se nám v životě děje a proč se nám to děje. Vysíláme tak signál určité části svého mozku – vzdálené amygdale. Touto technikou lze bezpečně uladit i velmi citlivé události ze současnosti i minulosti  našeho života. Například pokud Vás právě teď bolí záda, zlobíte se nebo je vám z nějakého důvodu smutno, vnímáte pouze příznaky nebo jinými slovy pouze odraz skutečné příčiny nepohody. Pomocí EFT však lze nalézt a odladit skutečnou příčinu, což současná moderní medicína téměř nikdy nedělá a zabývá se pouze následky.

Co na to věda?Flight of Butterfly Girl

Vědecké poznatky v oblasti psychologie dávno potvrdily terapeutický efekt EFT i Kineziologie. EFT se používá v USA, Velké Británii, Austrálii, Novém Zélandu a jinde v mnoha moderních terapeutických centrech a klinikách.  Praxí bylo prokázáno, že již po první návštěvě dochází ke značné úlevě od potíží a klienti mají pocit, že se něco důležitého změnilo. Lidé se cítí lépe a chtějí v návštěvách EFT pokračovat.

„Přestože metoda EFT přesahuje téměř každé konvenční přesvědčení, výsledky i tak zůstávají velice významné. EFT samozřejmě není všemohoucí, nedostaneme vždy ve všech sférách oblastí 100%, ale tato metoda velice často pomáhá tam, kde vše ostatní selhalo.“
                                                                                                                                Gary Craig

Musím věřit, že EFT funguje?

Není zcela nutné věřit, že EFT funguje. Nastolení tělesné i duševní harmonie se odehrává na podvědomé úrovni mysli. EFT  je proto i v takovém případě značně účinné.

Kde může EFT pomoci?

EFT je univerzální terapeutický prostředek s širokým záběrem a jeho blahodárné působení lze využít například v těchto případech:

Zdravotní potíže

Migrény a časté bolesti hlavy
Chronické bolestivé stavy
Alergie a kožní potíže
Poúrazové stavy

Projevy depresí, strachů a psychických problémů EFT tapping points

Tréma
Strachy
Nespavost
Fobie
Ztráta chuti do života
Stavy úzkostí a deprese
Vyrovnání se s negativní minulosti
Špatné snášení stresu a určitých situací
Chronická podezíravost
Posttraumatický stres

Potíže s nadváhou, špatnými návyky a závislostmi

Přejídání
Závislost na čokoládě, kávě atd.
Závislost na alkoholu a cigaretách

Životní nepříjemnosti:

Potíže s pracovní výkonností
Potíže v zaměstnání
Potíže se získáním zaměstnání
Vztahy s dětmi
Je těžké říci „Ne“
Nízká sebedůvěra
Nezdary ve vztazích
Chronická žárlivost
Vztahy s domácími mazlíčky a zvířaty

Hojnost  a finance:

Nemám na to
Nikdy neuspěju
Stále se mi nedaří
Nemohu si o to říci
Peníze se mi vyhýbají
Všichni všechno mají a já pořád nic

Pole působení s EFT je nesmírně rozsáhlé a často platí, že vyřešením jedné příčiny často zmizí celý blok potíží.

Další pojmy ze světa EFT

Amygdala

Ťukáním na meridiánové body se vysílají uklidňující signály do zadní části lidského mozku tzv. amygdaly, která hraje hlavní roli ve formování a uchování paměťových stop spojených s emočními prožitky. Odpovídá za emoce, pocity a předbíhá rozumové reakci v mezních situacích jako strnutí (nehybnost), tachykardie (rychlý srdeční tep), zrychlené dýchání, sevření žaludku.

Tyto pocity se nám však v běžném životě příliš nehodí a ztěžují nám jasně myslet. Kdo by neznal situaci ze svého života: „Měl jsem se zachovat jinak, už to neudělám.“

Matrix reimprintingMan with hi-tech lines

Je pojem pro „přepis“ traumatického zážitku v našem podvědomí. Tato jemná technika pomáhá přejít přes most traumat a akceptovat jej. Mozek pak může přijmout situace bez bolestivých emocí, „přepsat“ událost a změnit tak přítomnost i budoucnost.

Jak je to možné?

Kvantoví fyzici dokázali, že čas neexistuje, pak i mozek nezná čas, a je jedno zdali se události staly v roce 1972, 1985, 1998 anebo v roce 2013. Tyto představy-hologramy, které máme vtištěny do našeho chování, ovlivňují naše přesvědčení. Jsou to praví původci dění v životě. Pohled do minulosti pak přináší nevídaný vhled do možností jak věci změnit v současnosti.

„Protože stále žijeme v podmínkách, jež nám MNOHDY ohrožují život, je nezbytné vytvořit nový způsob myšlení, abychom zdárně prožili dobu, která nám byla dějinami vymezena.“
                                                                                                                                Gregg Braden